Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Αρχική » Γενικά » Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Why Choosing Global Cert

 • Recognized by EOPPEP
 • Accepted by the Supreme Council for Civil Personnel Selection (ASEP)
 • Global Standard & Recognition
 • Cutting edge technology
 • Reliable and friendly Testing System
 • Flexible processes for the training center
 • Excellent service
 • Prompt, accurate and effective support for both partners and candidates
 • Integrated solutions
 • Variety of certification schemes
 • Recognized in the labor market
 • International acceptance and recognition
 • ISO 9001: 2008 Certification – Quality Management
 • ISO 17024: 2012 Certification – Quality Management